KURS PROGRAMI


MODÜL I : 11 MAYIS 2019, CUMARTESİ 9:00 – 16:30
Doku Doppler ve Strain Prensipleri
  Strain temel uygulaması I (velosite, strain, strain rate, longitudinal, sirkumferansiyel,
radiyal)
  Strain temel uygulaması II (Global longitudinal strain, tabaka spesifik strain, mekanik
dispersiyon, rotasyon, torsiyon)
12.30-13.30 Öğle Arası
  Sol ventrikül, sol atriyum, sağ ventrikül strain ölçümleri
  Hastalıklarda strain uygulamaları
MODÜL II : 18 MAYIS 2019, CUMARTESİ 9:00 – 16:30
3 Boyutlu Ekokardiyografi - Temel
Görüntü Kaydı, Görüntü Optimizasyonu Triplane
3B Cropping ve Diğer Manipülasyonlar
12.30-13.30 Öğle Arası
  Flexislice Temel ölçümler
MODÜL III : 25 MAYIS 2019, CUMARTESİ 9:00 – 16:30
3 Boyutlu Ekokardiyografi – İleri Uygulamalar I
Sol ventrikül
Sağ ventrikül
12.30-13.30 Öğle Arası
  Sol atriyum
  Sol atriyal apandiks
  İnteratriyal septum
MODÜL IV : 1 HAZİRAN 2019, CUMARTESİ 9:00 – 16:30
3 Boyutlu Ekokardiyografi – İleri Uygulamalar II
Mitral kapak
Aort kapağı
12.30-13.30 Öğle Arası
  Triküspit kapak
  Pulmoner kapak

* Kurs kontenjanı 20 kişi ile sınırlıdır.
* Her katılımcımıza kurs esnasında kullanılmak üzere 1 adet workstation verilecektir.