DAVET MEKTUBU


Başkent Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 2014 yılından bu yana tüm Türkiye’den yoğun ilgi gören tüm ekokardiyografi eğitim kursları düzenlemektedir. Ayrıca canlı webinarlar ile zaman zaman tüm Türkiye’ye anabilim dalımızdan yayınlar yapılmıştır. Bu kurslar ekokardiyografideki en yeni tetkiklerin kullanımını ve klinik uygulamalarını anlatarak hastalarımıza daha iyi hizmet vermeyi amaçlamaktadır.  Hasta tedavilerini yönlendiren yeni ekokardiyografi yöntemleri, günlük kullanılan cihazların donanımlarının bir parçası haline gelmiştir. Her çağdaş hekimin, bu yöntemleri özümsemesi hastalara en doğru ve en etkili tedavileri uygulayabilmesi için gereklidir.

Bu nedenle Başkent Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalının sürekli ekokardiyografi eğitim programı zincirine yeni bir halka eklenmiştir. 11 Mayıs 2019 ‘dan 1 Haziran 2019 tarihine dek süre sürecek aşamalı eğitim programımız 4 modülden oluşmaktadır. Tamamı uygulamalı olarak planlanmış olan bu eğitim dizisinde her katılımcıya bir istasyon tahsis etmek şartıyla bire bir pratik uygulama yapma olanağı sağlanmıştır.  Kursumuzun esas konusu strain ve 3 boyutlu ekokardiyografidir. Bu iki ekokardiyografi modalitesinin 4 ayrı günde normal ve hasta örneklerinde katılımcılara bizzat uygulama yaptırarak öğretileceği bu kursta katılımcı sayısı kısıtlı tutularak daha etkin ve interaktif bir eğitim sistemi uygulanacaktır.

Katılan tüm meslektaşlarıma faydalı olmasını dilerim.

Prof Dr L Elif Sade 

Başkent Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
Avrupa Kardiyoloji Kardiyovasküler Görüntüleme Gelecek Başkan Yardımcısı
Avrupa Kardiyoloji Kardiyovasküler Görüntüleme Eğitim ve Bilimsel Dokümanlar Komitesi Üyesi
Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Önceki Başkanı.